Borang Jabatan

Toggle Tajuk
Borang Aduan / Cadangan
Saiz fail: 177 KB
Statistik: 254
Borang Aduan Kerosakan ICT
Saiz fail: 161 KB
Statistik: 1005
Borang Akuan Mewakili Pengarah bagi Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah PLANMalaysia
Saiz fail: 105 KB
Statistik: 325
Borang Pengemaskinian Portal
Saiz fail: 180 KB
Statistik: 720
Borang Pengistiharaan 'Conflict Of Interest"
Saiz fail: 169 KB
Statistik: 323
Borang Pengurusan Email
Saiz fail: 253 KB
Statistik: 922
Borang Pengurusan Email Kumpulan
Saiz fail: 249 KB
Statistik: 750
Borang Pengurusan Naik Taraf Emel
Saiz fail: 265 KB
Statistik: 651
Borang Perakuan Arahan Tidak Rasmi
Saiz fail: 118 KB
Statistik: 300
Borang Permohonan Kenderaan Jabatan
Saiz fail: 89 KB
Statistik: 481
Borang Permohonan Pertukaran Pegawai JPBD
Saiz fail: 130 KB
Statistik: 666
Borang Tuntutan Bayaran Penceramah
Saiz fail: 122 KB
Statistik: 2126
Dokumen Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam
Saiz fail: 74.56 MB
Statistik: 827
Lampiran A - Pindaan Kadar (EPK)
Saiz fail: 94 KB
Statistik: 603
Lampiran B - Pindaan Format Borang Tuntutan Perjalanan (TNT)
Saiz fail: 232 KB
Statistik: 882
Panduan Pengurusan Ketidakhadiran Bertugas
Saiz fail: 3.53 MB
Statistik: 272
Permohonan Bertugas Diluar Ibu Pejabat
Saiz fail: 100 KB
Statistik: 2529
Permohonan Cuti Rehat
Saiz fail: 432 KB
Statistik: 1581
Senarai Semak Serta Carta Alir Tatacara Pengurusan Surat Tunjuk Sebab Bagi Unit Integriti
Saiz fail: 346 KB
Statistik: 226

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt