Borang Jabatan

Toggle Tajuk
Borang Aduan / Cadangan
Saiz fail: 177 KB
Statistik: 81
Borang Aduan Kerosakan ICT
Saiz fail: 161 KB
Statistik: 807
Borang Akuan Mewakili Pengarah bagi Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah PLANMalaysia
Saiz fail: 81 KB
Statistik: 135
Borang Pengemaskinian Portal
Saiz fail: 180 KB
Statistik: 570
Borang Pengistiharaan 'Conflict Of Interest"
Saiz fail: 168 KB
Statistik: 126
Borang Pengurusan Email
Saiz fail: 253 KB
Statistik: 730
Borang Pengurusan Email Kumpulan
Saiz fail: 249 KB
Statistik: 601
Borang Pengurusan Naik Taraf Emel
Saiz fail: 265 KB
Statistik: 506
Borang Perakuan Arahan Secara Lisan
Saiz fail: 78 KB
Statistik: 134
Borang Perakuan Arahan Tidak Rasmi
Saiz fail: 67 KB
Statistik: 124
Borang Permohonan Kenderaan Jabatan
Saiz fail: 89 KB
Statistik: 335
Borang Permohonan Pertukaran Pegawai JPBD
Saiz fail: 130 KB
Statistik: 442
Borang Tuntutan Bayaran Penceramah
Saiz fail: 122 KB
Statistik: 1774
Dokumen Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam
Saiz fail: 74.56 MB
Statistik: 523
Lampiran A - Pindaan Kadar (EPK)
Saiz fail: 94 KB
Statistik: 424
Lampiran B - Pindaan Format Borang Tuntutan Perjalanan (TNT)
Saiz fail: 232 KB
Statistik: 395
Permohonan Bertugas Diluar Ibu Pejabat
Saiz fail: 100 KB
Statistik: 1977
Permohonan Cuti Rehat
Saiz fail: 432 KB
Statistik: 1379
Senarai Semak dan Carta Alir Tatacara Pengurusan Surat Tunjuk Sebab (STS)
Saiz fail: 346 KB
Statistik: 27
Senarai Semak Serta Carta Alir Tatacara Pengurusan Surat Tunjuk Sebab Bagi Unit Integriti
Saiz fail: 346 KB
Statistik: 18

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt