Dasar Pekeliling

Toggle Tajuk
Arahan Pejabat Bilangan 1 Tahun 2015
Saiz fail: 314 KB
Statistik: 757
Arahan Pejabat Bilangan 1 Tahun 2020
Saiz fail: 955 KB
Statistik: 539
Arahan Pejabat Bilangan 2 Tahun 2015
Saiz fail: 118 KB
Statistik: 776
Arahan Pejabat Bilangan 2 Tahun 2020
Saiz fail: 1.72 MB
Statistik: 542
Arahan Pentadbiran Bilangan 2 tahun 2019
Saiz fail: 1.50 MB
Statistik: 589
Arahan Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2020
Saiz fail: 2.33 MB
Statistik: 255
Arahan Pentadbiran Bilangan 4 Tahun 2020
Saiz fail: 2.45 MB
Statistik: 292
Arahan Pentadbiran Bilangan 5 Tahun 2020
Saiz fail: 3.39 MB
Statistik: 419
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Saiz fail: 344 KB
Statistik: 1078
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Saiz fail: 6.00 MB
Statistik: 1677
Garis Panduan Blog MAMPU
Saiz fail: 1.40 MB
Statistik: 1423
Garis Panduan Keselamatan ICT JPBDSM
Saiz fail: 3.18 MB
Statistik: 1674
Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2019
Saiz fail: 884 KB
Statistik: 998
Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000
Saiz fail: 578 KB
Statistik: 1987
Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2005
Saiz fail: 76 KB
Statistik: 934
PEKELILING PERKHIMDATAN BILANGAN 12 TAHUN 2013
Saiz fail: 623 KB
Statistik: 1259
Peraturan Penganjuran Majlis - majlis Kerajaan
Saiz fail: 160 KB
Statistik: 768
Senarai Kod Bidang Pendaftaran Bekalan dan Perkhidmatan Di Kementerian Kewangan
Saiz fail: 44 KB
Statistik: 1446
Senarai Kod Bidang Pendaftaran Firma Perunding
Saiz fail: 22 KB
Statistik: 1150
SPA Bil.1 Tahun 2001
Saiz fail: 586 KB
Statistik: 957

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt