Dasar Pekeliling

Toggle Tajuk
Arahan Pejabat Bilangan 1 Tahun 2015
Saiz fail: 314 KB
Statistik: 402
Arahan Pejabat Bilangan 1 Tahun 2020
Saiz fail: 955 KB
Statistik: 99
Arahan Pejabat Bilangan 2 Tahun 2015
Saiz fail: 118 KB
Statistik: 403
Arahan Pejabat Bilangan 2 Tahun 2020
Saiz fail: 1.72 MB
Statistik: 57
Arahan Pentadbiran Bilangan 2 tahun 2019
Saiz fail: 1.50 MB
Statistik: 99
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Saiz fail: 344 KB
Statistik: 390
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Saiz fail: 6.00 MB
Statistik: 772
Garis Panduan Blog MAMPU
Saiz fail: 1.40 MB
Statistik: 741
Garis Panduan Keselamatan ICT JPBDSM
Saiz fail: 3.18 MB
Statistik: 827
Kod Etika Pemakaian Ke Pejabat PLANMalaysia
Saiz fail: 8.39 MB
Statistik: 142
Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2019
Saiz fail: 884 KB
Statistik: 535
Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000
Saiz fail: 578 KB
Statistik: 545
Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2005
Saiz fail: 76 KB
Statistik: 541
PEKELILING PERKHIMDATAN BILANGAN 12 TAHUN 2013
Saiz fail: 623 KB
Statistik: 654
Peraturan Penganjuran Majlis - majlis Kerajaan
Saiz fail: 160 KB
Statistik: 379
Senarai Kod Bidang Pendaftaran Bekalan dan Perkhidmatan Di Kementerian Kewangan
Saiz fail: 44 KB
Statistik: 708
Senarai Kod Bidang Pendaftaran Firma Perunding
Saiz fail: 22 KB
Statistik: 641
SPA Bil.1 Tahun 2001
Saiz fail: 586 KB
Statistik: 582
SPA bil4 2006
Saiz fail: 1.26 MB
Statistik: 617
Surat Edaran Larangan Penglibatan Pegawai Awam Dalam Perhimpunan Haram atau Gerakan yang Mengancam Keselamatan Negara
Saiz fail: 1.10 MB
Statistik: 687

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt