Kertas Kerja

Toggle Tajuk
Establishing Quantum GIS as the Principal GIS in the Public Sector
Statistik: 319
Garis Panduan 1GovUC versi 1.0.0
Saiz fail: 1.61 MB
Statistik: 318
Garis Panduan Keselamatan ICT JPBDSM
Statistik: 319
Garis Panduan Penyediaan Bahan untuk di Muat Naik dalam Portal JPBDSM
Statistik: 318
Guideline And Framework For Green Township in Malaysia<br> [Seminar On Sustainable Cities-Sharing Swedish Experience]
Statistik: 319
Inisiatif 13 : GP Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti
Statistik: 318
Inisiatif 7 : Cadangan Aktiviti Pengecualian Kebenaran Merancang
Saiz fail: 2.38 MB
Statistik: 319
Inisiatif 8 : Menambah Baik Manual LCP+Format
Saiz fail: 4.01 MB
Statistik: 318
Kertas Kerja 1- Rancangan Fizikal Negara ke-2<br> [Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010]
Saiz fail: 2.18 MB
Statistik: 318
Kertas Kerja 2.2 - A Green Focused Agenda for Iskandar Malaysia-Towards a Low Carbon Society [Slide]<br> [Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010]
Statistik: 321
Kertas Kerja 3 - Green Transport Redefining Public Transport<br> [Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010]
Statistik: 318
Kertas Kerja 3.3 - Green Transport Redefining Public Transport [Slide]<br> [Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010]
Statistik: 318
Kertas Kerja 5 - Japan and Asian Low-Carbon Society Scenarios and Actions [Slide]<br> [Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010]
Statistik: 318
LowCarbonCities<br> [Seminar On Sustainable Cities-Sharing Swedish Experience]
Statistik: 318
Pengenalan Kepada - Kajian Profil Bandar (KPB)<br> [Program Teach-In Sistem Maklumat Profil Bandar Zon Timur di Hotel Felda Residdence, Terangganu]
Statistik: 318
Pengenalan Kepada Sistem Maklumat Profil Bandar (SMPB)<br> [Program Teach-In Sistem Maklumat Profil Bandar Zon Timur di Hotel Felda Residdence, Terangganu]
Saiz fail: 6.36 MB
Statistik: 318
Penghargaan Pelaksanaan Inisiatif Kejiranan Hijau
Statistik: 318
Quantum GIS 1.5.0 Tethys
Statistik: 318
RSS Feed
Statistik: 318
Sesi Teach In Sistem Maklumat Profil Bandar (SMPB)<br> [Program Teach-In Sistem Maklumat Profil Bandar Zon Timur di Hotel Felda Residdence, Terangganu]
Statistik: 318

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt