Sistem Aduan ICT

PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)

Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

Aduan Baru   
Selepas menaip, sila tunggu sehingga senarai dipaparkan

* telefon / mesin faksimili / mesin fotostat / alat siar audio video (PA System) bukan di bawah kategori peralatan ICT
CAPTCHA Image [Set semula]
Kod verifikasi adalah jumlah pengiraan