SEBARAN PANDUAN INSIATIF PERSEKITARAN MESRA KANAK-KANAK (PEREKA) Memaparkan Pengumuman di Tab Baru

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia) telah menyediakan poster infografik sebagai medium hebahan dan sebaran panduan inisiatif persekitaran mesra kanak-kanak (PEREKA) untuk rujukan mudah kepada semua pihak terlibat.

 
Diterbitkan pada 18 Disember, 2023 Diterbitkan Oleh Muhammad hanif Bin Abdul Aziz