• Laman Utama
 • Bahagian
 • Bahagian PLANMalaysia
 • Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan

Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan

Objektif: 

Mewujudkan sistem pemakaian undang-undang perancangan bandar dan desa yang seragam dan berkesan bagi semua Negeri dan pihak berkuasa perancang tempatan seluruh Negara. 

Bagi mencapai objektif tersebut, fungsi dan tanggungjawab BPKSP dijalankan melalui 3 unit berikut:

 • Unit Khidmat Nasihat Perancangan

 • Unit Kawal Selia Perancangan

 • Unit Gubalan Teknikal


Fungsi:

 • Semakan dan kaji semula Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172);
 • Gubalan, semakan, dan pindaan Kaedah-Kaedah di bawah Akta 172;
 • Menyediakan Manual, Monograf, Risalah Perundangan dan Panduan Pelaksanaan Akta 172;
 • Memproses permohonan kebenaran merancang di bawah subseksyen 22(2A) Akta 172;
 • Memberi khidmat nasihat dan rundingan mengenai perundangan perancangan bandar dan desa; dan
 • Menjalankan kajian pengemaskinian ensiklopedia undang-undang dan pentadbiran perancangan bandar dan desa.

 

 Piagam Pelanggan:

 • Menyemak Semula Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)Dalam Tempoh Lima (5) Tahun

 • Menyediakan Kajian/ Panduan/ Monograf Perundangan Di Bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)Dalam Tempoh 12 Bulan

 • Menyediakan Kertas Perakuan Di Bawah Subseksyen 22(2A) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) Dalam Tempoh Satu (1) Bulan

 • Mengeluarkan Surat Jawapan Aduan Awam Berkaitan Perundangan Perancangan Bandar Dan Desa Dalam Tempoh 30 Hari Bekerja Untuk Aduan Yang Melibatkan Siasatan Tapak dan Dalam Tempoh 15 Hari Bekerja Untuk Aduan Yang Tidak Melibatkan Siasatan Tapak

 • Mengurusetiakan Mesyuarat Pengarah Negeri dua (2) Kali Setahun

 

Cetak Emel

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt