Norzahriyati Aini binti Abdul Majid

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J41

Bahagian
Unit Integriti

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Seksyen Pengesanan, Pengesahan dan Tatatertib