Nursyamilah binti Yahaya

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Unit Integriti

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Seksyen Pengesanan, Pengesahan dan Tatatertib