Suhaila binti Mohd Fadzir

Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Kanan Tertinggi

Gred
JA40

Bahagian
Unit Integriti

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Seksyen Pengukuhan Integriti, Pengurusan Aduan, Tadbir Urus dan Pemantauan