Adib Shaabani bin Abd Wahab

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Unit Integriti

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Seksyen Pengukuhan Integriti, Pengurusan Aduan, Tadbir Urus dan Pemantauan