Norizan binti Abd Aziz

Setiausaha Pejabat

Gred
N32

Bahagian
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan)

E-mel

Phone office