Mohd Sukuran bin Taib

Pengarah

Gred
Utama C

Bahagian
Bahagian Rancangan Fizikal Negara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Pejabat Pengarah Rancangan Fizikal Negara