Siti Roshidah binti Abd. Wahab

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44F

Bahagian
Bahagian Rancangan Fizikal Negara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Fizikal Negara