Nabil Fikri bin Rosli

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Rancangan Fizikal Negara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Fizikal Negara