Mohd Faizul bin Mohd Zaidin

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Bahagian Rancangan Fizikal Negara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Dasar Perbandaran Negara