Suraya binti Badaruddin

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Bahagian Rancangan Fizikal Negara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara