Noorliana binti Abd. Gani

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Alam Sekitar dan Pengurusan Risiko