Mohd. Johari bin Mohamed Nazari

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Rancangan Fizikal Negara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Pembangunan Tanah Bersepakat/Urusetia Majlis Perancang Fizikal Negara