Zuliana binti Nawawi

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J48

Bahagian
Bahagian Perancangan Wilayah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Urusetia Jawatankuasa Perancangan Wilayah