Khairul Assiddique bin Jelani @ Jailani

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J41

Bahagian
Bahagian Perancangan Wilayah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Urusetia Jawatankuasa Perancangan Wilayah