Mohd. Yusre bin Nahar

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Perancangan Wilayah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Urusetia Jawatankuasa Perancangan Wilayah