Nurul Farahain binti Mohd Ahbar

Pelukis Pelan (Seni Bina)

Gred
JA19

Bahagian
Bahagian Perancangan Wilayah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Urusetia Jawatankuasa Perancangan Wilayah