Nur Zahirah binti Zamri

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Perancangan Wilayah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Wilayah