TPr Dr. Mohamad Sabri bin Ahmad

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Bahagian Perancangan Wilayah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Projek Berkepentingan Nasional