Mohd Yusof bin Ruslan

Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Kanan Tertinggi

Gred
JA40

Bahagian
Bahagian Perancangan Wilayah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Projek Berkepentingan Nasional