Nur Elliana binti Zainal Abidin

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Bahagian Perancangan Wilayah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Projek Berkepentingan Nasional