Mohd Farizal bin Ismail

Pelukis Pelan (Seni Bina)

Gred
JA22

Bahagian
Bahagian Perancangan Wilayah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Projek Berkepentingan Nasional