TPr Dr. Wong Seng Fatt

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910161

Seksyen/Unit
Unit Alam Sekitar dan Pengurusan Risiko