Irwan Shah bin Sahar

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-8091 0167

Seksyen/Unit
Unit Alam Sekitar dan Pengurusan Risiko