Mohd Ariffin bin Ahmad

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910146

Seksyen/Unit
Unit Alam Sekitar dan Pengurusan Risiko