Kosong

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-8091 0000

Seksyen/Unit
Unit Alam Sekitar dan Pengurusan Risiko