Dr. Chua Rhan See

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J54

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-8091 0169

Seksyen/Unit
Unit Alam Sekitar dan Pengurusan Risiko