Muhammad Anwar bin Ramli

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-8091 0157

Seksyen/Unit
Unit Penyelidikan Gunatanah, Industri, Perniagaan, Perumahan, Kemudahan Sosial, Infrastruktur dan Utiliti Tanah