Nen Farahana binti Ahmad Fooad

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-8091 0160

Seksyen/Unit
Unit Morfologi, Rekabentuk dan Warisan Bandar (1MYC/NBOS)