Jasmin binti Farjan Ali @ Pasanali

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44F

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-8091 0138

Seksyen/Unit
Unit Morfologi, Rekabentuk dan Warisan Bandar (1MYC/NBOS)