TPr Ezrein Faizal bin Ahmad

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J48

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910478

Seksyen/Unit
Unit Alam Sekitar dan Pengurusan Risiko