Mohd Halid bin Roslei

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910154

Seksyen/Unit
Unit Metodologi Perancangan