Hasnizah binti Salleh

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03- 80910164

Seksyen/Unit
Unit Metodologi Perancangan