Roziyah binti Seleman @ Awang

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J41

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910156

Seksyen/Unit
Unit Metodologi Perancangan