Abu Salehek bin Musa

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910140

Seksyen/Unit
Unit Metodologi Perancangan