Nora Lizawati binti Mohd Nasir

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910141

Seksyen/Unit
Unit Metodologi Perancangan