Nuralisa binti Mohd Shaharani

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03- 80910142

Seksyen/Unit
Unit Metodologi Perancangan