Noraida binti Abdul Rani

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J54

Bahagian
Pejabat Projek Zon Utara

E-mel

Phone office
03-8091 0186

Seksyen/Unit
Pejabat Projek Pengarah Zon Utara