Farah Salwa Haji Mustafa

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J48

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-8091 0185

Seksyen/Unit
Unit Metodologi Perancangan