Ruhaizah binti Mohd Rawi

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910182

Seksyen/Unit
Unit Kemampanan dan Bandar Selamat (NKRA)