Nadzrah binti Md. Shah

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA38

Bahagian
Bahagian Rancangan Fizikal Negara

E-mel

Phone office
03-80910183

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Fizikal Negara