Muhumad Faizal bin Abd. Aziz

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910165

Seksyen/Unit
Unit Kemampanan dan Bandar Selamat (NKRA)