TPr Suzlyna binti Abdul Latib

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910170

Seksyen/Unit
Unit Penilaian Dasar dan Penyelidikan Antarabangsa