TPr Lee Yoke San

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J48

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910188

Seksyen/Unit
Unit Penilaian Dasar dan Penyelidikan Antarabangsa