Haslan bin Hamzah

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910173

Seksyen/Unit
Unit Penilaian Dasar dan Penyelidikan Antarabangsa